היסטוריה כללית ומקומית

ערן שלו וזאב שולמן, עורכים, העיר על הגבעה: הרפובליקה האמריקאית הצעירה – מבחר מקורות 1826-1776

ערן שלו וזאב שולמן, עורכים, העיר על הגבעה: הרפובליקה האמריקאית הצעירה – מבחר מקורות  1826-1776 "וְהַדֶּגֶֶל זְרוּעַ־הַכּּּּוׄכָבִים כּׄה בְּגָאוׄן יִתְנוׄסֵס מֵֵעַל אֶרֶץ הַַחׄפְשִיִּים וּבֵית הָאַמִּיצִים"

קראו עוד »