אודות

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה שמה לה למטרה להוציא לאור ספרי עיון איכותיים, ממוקדים או רב-תחומיים, שיש בהם עניין לציבור משכיל ורחב, מעבר לתחומי ההתמחות האקדמית  והמדעית. אנו רואים במפעל זה יסוד חשוב במאמץ לממש את חזון האחריות החברתית והקשר החי בין האקדמיה לקהילה.

 רשימת הכותרים שראו אור בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חלקם בשיתוף עם מו"לים מובילים בארץ, כוללת תרגומים של ספרי עיון הנחשבים קלאסיים בתחומם, סדרות מדעיות בתחומים שונים, וספרים אקדמיים שחלקם הפכו לרבי-מכר בקרב שוחרי תרבות ודעת בישראל.

נושאי תפקידים:

פרופ' רון רובין, נשיא ויו"ר הוועד המנהל של הוצאת הספרים / פרופ' גור אלרואי, רקטור ויו"ר הוועד המנהל של הוצאת הספרים
גב' שרון חנוכה בן-שימול, מנהלת הוצאת הספרים
גב' שושי לבר, מרכזת הוצאת הספרים

חברי הוועד המנהל של הוצאת הספרים:

פרופ' רון רובין/ פרופ' גור אלרואי, פרופ' דוד בלנק, פרופ' גבריאל בן-דור, פרופ' שאול בר-לב, פרופ' רבקה יהב, פרופ' אריה כוכבי, גב' נעמי גרידינגר, גב' שרון חנוכה בן-שימול

ניתן לפנות אלינו:

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה:
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838
טל'   04-8240781
דואר אלקטרוני: haifaup@univ.haifa.ac.il, shanuka@univ.haifa.ac.il, sleber@univ.haifa.ac.il