הנחיות כלליות להגשת כתב יד להוצאה (שלא במסגרת פרס בהט)

א. הגשה ראשונית 

1. קובץ וורד של כתב היד במייל ובו הטקסט מוקלד בגופן 12 נק', מיושר לימין בלבד ומודפס ברווח וחצי לפחות (כולל הערות וביבליוגרפיה) על גבי דפי איי-4. מסביב לטקסט יהיו שוליים ברוחב 3 ס"מ. כתב היד יכלול תוכן עניינים (מפורט עד שלוש רמות) וביבליוגרפיה. מספור העמודים יהיה רציף מן העמוד הראשון של כתב היד ועד העמוד האחרון.

2. קורות חיים ורשימת פרסומים מלאה.

3. תיאור כתב היד המוגש על פי סעיפים אלה:

נושא הספר ותרומתו לתחום (עד עמוד); פירוט ספרות שכבר התפרסמה בנושא וייחודו של כתב היד בזיקה לספרות זו; פרסומים אחרים של המחברים והמחברות הקשורים לכתב היד; קהל היעד; דרישות מיוחדות, כגון תמונות צבע או חומר איורי-חזותי אחר; פירוט של התחייבויות קודמות או עתידיות לגבי הספר (כגון פרסום קודם של חלקים ממנו או מגעים עם מו"ל/ים אחר/ים).

 ב. לאחר עיון ראשוני בכתב היד

1. אם לאחר עיון ראשוני בכתב היד המוגש תגלה מערכת הוצאת הספרים עניין בו, תודיע המערכת למחברים ולמחברות להגיש שני עותקים מודפסים ערוכים על פי סעיף א.1 לעיל.

2. בנוסף מתבקשים המחברים והמחברות לחתום ולהגיש להוצאת הספרים מכתב התחייבות.

 ג. הגשה סופית (לאחר שהספר אושר לפרסום בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה)

עותק אלקטרוני של הספר יישלח אל: sleber@univ.haifa.ac.il

עותק אחד מודפס מעודכן על פי ההנחיות בסעיף א.1 לעיל ובסעיפים 1-5 שלהלן.

דיסק בתוכנת וורד הכולל את הגירסה המעודכנת של כתב היד.

טקסט בן 200 מילים לעטיפה אחורית של הספר + שניים-שלושה משפטים על המחבר.

אישורים בכתב מבעלי הזכויות על שימוש במובאות ארוכות (ציטוטים), באיורים, במפות וכיו"ב חומרים המוגנים בזכויות יוצרים.

 בהכנה סופית של כתב היד יש להקפיד על עניינים אלה:

1. מובאות (ציטוטים): יש להימנע ממובאות ארוכות. למובאה ארוכה תיחשב מובאה בת ארבעה משפטים ומעלה. היא תוקלד בפיסקה נפרדת מוזחת מעט מימין, ולפניה ואחריה שורת רווח. מובאה שמקורה בלועזית תובא בתרגום עברי.

2. שמות לועזיים ייכתבו בתעתיק עברי. באזכורם הראשון יובא בסוגריים השם הלועזי.

3. הפניות יובאו בהערות או בגוף הטקסט בסוגריים (מחבר ושנה) – הכול על פי המקובל בתחום הרלוונטי ובכפוף לכללים המפורטים במדריך: The Chicago Manual of Style, 16th Edition או בהנחיות של ה-APA (American Psychological Association).

4. הערות שוליים מלאות ימוספרו בכל פרק בנפרד, ולא ברצף עד סוף הספר. בכל מקרה, בשלב העימוד והסדר הוצאת הספרים תדאג למקם את כל הערות השוליים בסוף הספר, בפרק הערות נפרד לפי פרקי הספר. במידה ויש צורך בהערות הבהרה שאמורות להיות בתחתית העמוד (לא רצוי), יש לתכננן מראש ולא לכלול אותן במניין הערות השוליים. 

5. רשימת הביבליוגרפיה תיערך גם היא על פי המדריכים המצוינים בסעיף 3 לעיל בכפוף למקובל בתחום הרלוונטי.

6. מפתח/ות – תוכן רשימת ערכים ללא מספרי עמודים. במידת הצורך, לצד שמות אישים, מקומות ומושגים מיוחדים תובא בסוגריים מקבילתם הלועזית. 

 להבהרות נוספות ניתן לפנות אל: 

שרון חנוכה בן-שימול shanuka@univ.haifa.ac.il

שושי לבר, טל' 04-8240781, sleber@univ.haifa.ac.il