בעז נוימן, ראיית העולם הנאצית: מרחב-גוף-שפה

'אושוויץ היתה רעידת אדמה שהשמידה את המכשירים שמדדו אותה', טען הפילוסוף הצרפתי ז'אן פרנסואה ליוטר. מאז ועד היום אנו מנסים לשקם את מכשירי המדידה האלה ואף ליצור חדשים. ספר זה הוא ניסיון נוסף ליצור מכשיר שכזה ונכתב מתוך המתח הבלתי פתיר בין חוסר היכולת להכיל את הנאציזם ואת השואה בתוך סיפור היסטורי לבין ההכרח לעשות כן. נוימן מתאר את הנאציזם כראיית עולם שכוננה שני עולמות נפרדים, האחד לגרמני הארי והשני ליהודי. כל אחד מעולמות אלה התבטא כמרחב שבו נוצרו גוף ושפה ייחודיים. הצגה זו של הנאציזם שוברת מסורת ארוכת שנים של כתיבה נרטיבית על אודות התופעה. הספר זכה במקום הראשון בתחרות 'פרס בהט לספר העיון המקורי הטוב' (2001).

בעז נוימן נולד ב-1971. הוא מלמד היסטוריה באוניברסיטת תל אביב. ספרו הראשון, חייל טוב,ראה אור ב-2001.

זוכה בפרס יעקב בהט לספר העיון המקורי הטוב

בשיתוף עם הוצאת ספרית מעריב, תשס"ג 2003, 364 עמ', 89 ש"ח