אשר אריאן, הרפובליקה הישראלית השנייה : פוליטיקה ומשטר לקראת המאה ה-21

בעשור האחרון של המאה העשרים החליפה מדינת ישראל את שיטתה הפרלמנטרית ואת סדרי בחירתו של ראש ממשלתה. מיצויים הראשון של הדינים החוקתיים החדשים, שהתרחש לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ובעיצומו של תהליך השלום, הניב תוצאות דרמטיות ביותר: חילופי מנהיג ומפלגה שלטת, מהפך בסגנון השלטון וחשיפתם של בקיעים עמוקים בתרבות הפוליטית הישראלית.

הדרמה המדינית הסוערת הזו, שבעיצומה אנו נמצאים, מתרחשת על רקע גל הגירה גדול מברית המועצות לשעבר, טלטלה בתפיסת זהותם התרבותית והדתית של ישראלים ממוצא מזרחי, עימותים מחריפים בין התקשורת והשלטון, ועלייה מתמדת במשקלה הפוליטי ובחשיפתה הציבורית של הרשות השופטת. מעבר לדמויותיהן המתנגחות של הנפשות הפועלות מסתמן ומתעצם שדה-מתח חדש בין זהויותיה השונות של המדינה עצמה, בין 'מדינת הלאום' למדינת ההלכה', ובין שתיהן ל'מדינת החוק'. האמנם מתפרקת החבילה הישראלית למרכיביה?

ישראל מדינה 'יהודית ודמוקרטית' שמראשיתה חרגה מכל דגם ידוע של דמוקרטיה ליברלית מערבית, מתמודדת עם מכלול של סוגיות, שמקצתן אוניברסליות ומקצתן ייחודיות לה לבדה. האם, ובאיזו דמות, תחצה 'הרפובליקה הישראלית השנייה' את סף האלף השני?

במהדורה עדכנית ומסקרנת זו של ספרו על הפוליטיקה והמשטר בישראל, מגדיר אשר אריאן מחדש את הסוגיות העיקריות, שאירועי השנים האחרונות הוסיפו להם רבדים חדשים של אקטואליות.

אשר אריאן הוא פרופסור מן המנין בחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה וחוקר זה שנים רבות את המערכת הפוליטית בישראל. בין השאר כיהן כדיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב וכיושב-ראש האגודה הישראלית למדע המדינה.

בשיתוף עם הוצאת כנרת זמורה-ביתן, דביר. תשנ"ז-1997, 374 עמ', 97 ש"ח 

לרכישה: כנרת, זמורה – ביתן, דביר

אשר אריאן, הרפובליקה הישראלית השנייה : פוליטיקה ומשטר לקראת המאה ה-21

בעשור האחרון של המאה העשרים החליפה מדינת ישראל את שיטתה הפרלמנטרית ואת סדרי בחירתו של ראש ממשלתה. מיצויים הראשון של הדינים החוקתיים החדשים, שהתרחש לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ובעיצומו של תהליך השלום, הניב תוצאות דרמטיות ביותר: חילופי מנהיג ומפלגה שלטת, מהפך בסגנון השלטון וחשיפתם של בקיעים עמוקים בתרבות הפוליטית הישראלית.

הדרמה המדינית הסוערת הזו, שבעיצומה אנו נמצאים, מתרחשת על רקע גל הגירה גדול מברית המועצות לשעבר, טלטלה בתפיסת זהותם התרבותית והדתית של ישראלים ממוצא מזרחי, עימותים מחריפים בין התקשורת והשלטון, ועלייה מתמדת במשקלה הפוליטי ובחשיפתה הציבורית של הרשות השופטת. מעבר לדמויותיהן המתנגחות של הנפשות הפועלות מסתמן ומתעצם שדה-מתח חדש בין זהויותיה השונות של המדינה עצמה, בין 'מדינת הלאום' למדינת ההלכה', ובין שתיהן ל'מדינת החוק'. האמנם מתפרקת החבילה הישראלית למרכיביה?

ישראל מדינה 'יהודית ודמוקרטית' שמראשיתה חרגה מכל דגם ידוע של דמוקרטיה ליברלית מערבית, מתמודדת עם מכלול של סוגיות, שמקצתן אוניברסליות ומקצתן ייחודיות לה לבדה. האם, ובאיזו דמות, תחצה 'הרפובליקה הישראלית השנייה' את סף האלף השני?

במהדורה עדכנית ומסקרנת זו של ספרו על הפוליטיקה והמשטר בישראל, מגדיר אשר אריאן מחדש את הסוגיות העיקריות, שאירועי השנים האחרונות הוסיפו להם רבדים חדשים של אקטואליות.

אשר אריאן הוא פרופסור מן המנין בחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה וחוקר זה שנים רבות את המערכת הפוליטית בישראל. בין השאר כיהן כדיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב וכיושב-ראש האגודה הישראלית למדע המדינה.

בשיתוף עם הוצאת כנרת זמורה-ביתן, דביר. תשנ"ז-1997, 374 עמ', 97 ש"ח 

  כנרת, זמורה – ביתן, דביר

אשר אריאן, הרפובליקה הישראלית השנייה : פוליטיקה ומשטר לקראת המאה ה-21

בעשור האחרון של המאה העשרים החליפה מדינת ישראל את שיטתה הפרלמנטרית ואת סדרי בחירתו של ראש ממשלתה. מיצויים הראשון של הדינים החוקתיים החדשים, שהתרחש לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ובעיצומו של תהליך השלום, הניב תוצאות דרמטיות ביותר: חילופי מנהיג ומפלגה שלטת, מהפך בסגנון השלטון וחשיפתם של בקיעים עמוקים בתרבות הפוליטית הישראלית.

הדרמה המדינית הסוערת הזו, שבעיצומה אנו נמצאים, מתרחשת על רקע גל הגירה גדול מברית המועצות לשעבר, טלטלה בתפיסת זהותם התרבותית והדתית של ישראלים ממוצא מזרחי, עימותים מחריפים בין התקשורת והשלטון, ועלייה מתמדת במשקלה הפוליטי ובחשיפתה הציבורית של הרשות השופטת. מעבר לדמויותיהן המתנגחות של הנפשות הפועלות מסתמן ומתעצם שדה-מתח חדש בין זהויותיה השונות של המדינה עצמה, בין 'מדינת הלאום' למדינת ההלכה', ובין שתיהן ל'מדינת החוק'. האמנם מתפרקת החבילה הישראלית למרכיביה?

ישראל מדינה 'יהודית ודמוקרטית' שמראשיתה חרגה מכל דגם ידוע של דמוקרטיה ליברלית מערבית, מתמודדת עם מכלול של סוגיות, שמקצתן אוניברסליות ומקצתן ייחודיות לה לבדה. האם, ובאיזו דמות, תחצה 'הרפובליקה הישראלית השנייה' את סף האלף השני?

במהדורה עדכנית ומסקרנת זו של ספרו על הפוליטיקה והמשטר בישראל, מגדיר אשר אריאן מחדש את הסוגיות העיקריות, שאירועי השנים האחרונות הוסיפו להם רבדים חדשים של אקטואליות.

אשר אריאן הוא פרופסור מן המנין בחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה וחוקר זה שנים רבות את המערכת הפוליטית בישראל. בין השאר כיהן כדיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב וכיושב-ראש האגודה הישראלית למדע המדינה.

בשיתוף עם הוצאת כנרת זמורה-ביתן, דביר. תשנ"ז-1997, 374 עמ', 97 ש"ח 

 כנרת, זמורה – ביתן, דביר