הנחיות להגשת כתבי היד לפרס בהט

א.כתבי היד המוצעים לפרס יוגשו בשלושה עותקים בהדפסה דו-צדדית, בצירוף קורות חיים של המחבר, תקציר  בעברית (250- 300 מילים), כתב התחייבות כאמור בסעיף 7ב' לתקנון הפרס ומכתב פנייה לתיאור כתב היד על פי הפירוט הבא:

נושא הספר ותרומתו לתחום; פירוט ספרות שכבר התפרסמה בנושא וייחודו של כתב היד בזיקה לספרות זו; פרסומים אחרים של המחבר הקשורים לכתב היד; קהל היעד; דרישות מיוחדות, כגון תמונות צבע או חומר איורי-חזותי אחר. כמו כן במקרים של הגשת חיבורים לתארים מתקדמים שעובדו לכתב יד המתאים לתחרות לפי סעיף 7ג' בתקנון הפרס, יש לפרט את עיקרי התיקונים והשינויים שהוכנסו בחיבור לשם עיבודו לספר עיון, ולציין את נושא התזה המקורית ושמות המנחים.

 ב. כתבי היד מוגשים לקוראים חיצוניים בעילום שם, לכן יש להשמיט מראי מקום בטקסט המצביעים על זהותם של המחברים.

 ג. אנו ממליצים שהיקף כתב היד המוגש לא יעלה על 400 עמודים. הטקסט יוקלד בגופן 12 נק', מיושר לימין בלבד ומודפס ברווח וחצי לפחות (כולל הערות וביבליוגרפיה) על גבי דפי A-4. מסביב לטקסט יהיו שוליים ברוחב 3 ס"מ. כתב היד יכלול תוכן עניינים (מפורט עד שלוש רמות) וביבליוגרפיה. מספור העמודים יהיה רציף מן העמוד הראשון של כתב היד ועד העמוד האחרון.

ד. בהכנת כתב היד יש להקפיד על עניינים אלה:

1. מובאות (ציטוטים): השימוש במובאות ארוכות יהיה מצומצם. אם המובאה תעלה על ארבעה משפטים היא תוקלד בפסקה נפרדת מוזחת מעט מימין, ולפניה ואחריה שורת רווח. מובאה שמקורה בלועזית תובא בתרגום עברי.

2. שמות לועזיים ייכתבו בתעתיק עברי. במידת הצורך יובאו בסוגריים השמות הלועזיים באזכורם הראשון.

3. הפניות יובאו בהערות או בגוף הטקסט בסוגריים (מחבר ושנה) – הכול על פי המקובל בתחום הרלוונטי ובכפוף לכללים המפורטים במדריך The Chicago Manual of Style, 16th Edition או בהנחיות של ה-APA (American Psychological Association).

4. רשימת הביבליוגרפיה תיערך גם היא על פי המדריכים המצוינים בסעיף 3 לעיל בכפוף למקובל בתחום הרלוונטי.

5. אישורים בכתב מבעלי הזכויות לגבי חומר מוגן בזכויות יוצרים, למשל: מובאות ארוכות (ציטוטים), שירים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, מודלים, תרשימים מקוריים, גרפים, טבלאות ועוד.

 להבהרות נוספות ניתן לפנות אל:

שרון חנוכה בן-שימול  shanuka@univ.haifa.ac.il 

שושי לבר, טל' 04-8240781, sleber@univ.haifa.ac.il