מאג'ד אלחאג' ואורי בן אליעזר, בשם הביטחון: סוציולוגיה של שלום ומלחמה בישראל בעידן משתנה

שנים רבות הוגדרה ישראל כאומה במדים , אומה שצורכי הצבא והביטחון הכתיבו במידה רבה את אורח החיים של אזרחיה. אתוס הביטחון הועמד בליבה של התודעה הקולקטי

בית כקנה מידה מרכזי העומד מעל ל לפוליטיקה ומעל למחלוקות ציבוריות. והנה בעשורים האחרונים מתחולללים שינויים שיש בהם כ

השלכותיהם של שינויים אלה על יחסי צמא וחברה ועל שלום ןמלחמה נידונות בספר זה, שחברו בו בחירי החוקרים בארץ בתחומים שונים- סוציולוגיה, מדעי המדינה, פסיכולוגיה, גיאוגרפיה והיסטוריה. המחברים מציגים שאלות מהותיות באור חדש ומקורי. אלה נוגעות בין השאר לשסע המתחולל בישראל בין חברה צבאית ובין חברה אזרחית להתייחסותן של האליטות הפוליטיות למושג "ביטחון", לניצול הסכסוך הישראלי- ערבי לשם הגמוניה תרבותית ולשליטה על משאבים שונים, לזיקה שבין הקצונה הגבוהה לפוליטיקה, להשפעת השינויים החברתיים על ארגונו של צה"ל ועל תפיסת עולמו ולהתייחסותו של צה"ל לקבוצות שונות בחברה, שאלות הקשורות לחינוך לאזרחות ולשלום בישראל, ולמשמעותו האפשרית של שלום עתידי באיזור.די להצעיד את ישראל לקראת עידן חדש, פוסט הגמוני ופוסט מטריאלי, עידן ששולטת בו אוריינטיציה שעשויה להעמיד במרכז לא רק את הקולקטיב, אלא גם את הפרט, את צרכיו הכלכליים, החברתיים והתרבותיים, את חירותו וזהותו את סביבתו האקולוגית, ולמעשה את זכותו להיות שונה.

פרופ' מאג'ד אלחאג' הוא מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז לרב-תרבותיות וחקר החינוך באוניברסיטת חיפה.

ד"ר אורי בן אליעזר הוא מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה.

בשיתוף עם פרדס הוצאה לאור, תשס"ו 2006, 610 עמ', 94 ש"ח

לרכישה: פרדס הוצאה לאור