דן שיפטן, כורח ההפרדה: ישראל והישות הפלסטינית 

 ליבו של הספר הוא דיון בעלויותיהן של שתי החלופות המדיניות – שילוב לעומת הפרדה. הוא חושף את הסכנות – הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות והפוליטיות – של מדיניות השילוב, לרבות המדדים הקיומיים שלהן, וטוען כי עלויות ההפרדה מחווירות ואף מתגמדות לעומתן. הספר מצביע על מעשיותה של מדיניות ההפרדה ומציע אסטרטגיה כוללת מוגדרים למימושה.

טיוטת הספר כבר עוררה עניין רב, דיונים נרחבים ופולמוס ער בדרגים הבכירים של המערכת האקדמית, הפוליטית והצבאית בישראל. על סיפו של המשא-ומתן עם הפלסטינים על הסדר הקבע, בוחן המחבר את המרכיב החשוב ביותר לדמותה העתידה של ישראל – הפרדה מול שילוב – שלא זכה עד כה לדיון ציבורי שיטתי. בניתוח מבריק, הנסמך על עדויות מפתיעות, ובסגנון בהיר וקולח, מנסה המחבר להוכיח, כי החלוקה המסורתית בין "ניצים" ל"יונים" בשאלת היחס לפלסטינים איבדה מתוקפה וכי הגדרה מחודשת של המחנות מזמנת צירופים בלתי-צפויים. דיון רציני בסוגיה הפלסטינית לא יוכל להתעלם מן הספר הזה ומטיעוניו.

דן שיפטן חוקר את ההיסטוריה הפוליטית של המזרח התיכון בן-זמננו ומתמקד ביחסי ישראל-ערב. הוא מלמד בחוג למדעי המדינה וחוקר במרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. לפני-כן שימש כחוקר במכון שילוח לחקר המזרח התיכון ואפריקה וכעמית מחר במכון טרומן. זה שנים הוא מייעץ, בתחומי התמחותו, לגורמים הבכירים בצה"ל, בקהילת המודיעין ובמשרדי החוץ והביטחון ומקיים קשרים מקצועיים עם גורמים בכירים במערכות הפוליטיות בארצות-הברית ובאירופה. דן שיפטן פירסם שני ספרים בנושא המזרח התיכון: אופציה ירדנית – ישראל; ירדן והפלסטינים (1986) והתשה – האסטרטגיה המדינית של מצרים הנאצרית בעקבות מלחמת 1967 (1991).

  בשיתוף עם הוצאת כנרת, זמורה- ביתן, דביר. תש"ס 2000, 272 עמ', 87 ש"ח

לרכישה: כנרת, זמורה – ביתן, דביר 

.