יוסי אמיתי, מצרים וישראל – מבט משמאל. השמאל המצרי והסכסוך הערבי-ישראלי 1978-1947

בשנת 1947 תמכו מרבית קבוצות השמאל המצרי בהחלטת עצרת האו"ם על חלוקת ארץ-ישראל המנדטורית לשתי מדינות ריבוניות, האחת יהודית והשנייה ערבית. מכך משתמעת תמיכה בהקמתה של מדינת ישראל. בשנת 1978 התייצב השמאל המצרי בראש האופוזיציה להסכמי קמפ-דיוויד שנחתמו בין מצרים לבין ישראל, ובכך למעשה התנגד לעשיית שלום עם המדינה שבהקמתה תמך תחילה. במילים אחרות: אחריתה של התקופה הנסקרת שוללת לכאורה את ראשיתה, במונחים של עמדות השמאל המצרי לגבי הסכסוך הערבי-ישראלי.

אבל התמונה מורכבת יותר. בחינה מדוקדקת של המקורות ההיסטוריים מעלה, שהצגת התפתחותן של עמדות השמאל המצרי כ'אחרית השוללת את הראשית' יש בה מידה של פשטנות. 

הספר מנסה להשיב על כמה שאלות מחקריות, שיש בהן כדי למקם את עמדות השמאל המצרי בהקשר היסטורי ופוליטי ראוי. מה היו הגורמים שהשפיעו על עיצוב עמדותיו של השמאל המצרי בסוגיות הסכסוך הערבי-ישראלי? האם היו עמדות אלו בגדר אימוץ אוטומטי של העמדה הסובייטית, או שמא גם היו גורמים אחרים, הקשורים למצבו הייחודי של השמאל המצרי? מה השפיע על הבדלי השקפות וניואנסים בתוך השמאל עצמו? מה היה משקלן של סוגיות הסכסוך הערבי-ישראלי במכלול הנושאים שהעסיקו את השמאל המצרי? מה היה מקומן של עמדות השמאל בתוך השיח הלאומי המצרי בסוגיה הנדונה?

ד"ר יוסי אמיתי, חבר קיבוץ גבולות, מרצה במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. את שלושת תאריו האקדמיים קיבל באוניברסיטת תל אביב. בשנת 1988 זכה במילגת הוראה של קרן פולברייט, ולימד קורסים בהיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה בגטיסבורג קולג', פנסילווניה. ספריו הקודמים: עיתונות תחת כיבוש – העיתונות היומית הפלסטינית 1977-1968 (המכון היהודי-ערבי, גבעת חביבה 1986) ואחוות עמים במבחן – עמדותיה של מפ"ם בסוגיות ערביי ישראל, 1954-1948 (צ'ריקובר, תל אביב 1988). ד"ר אמיתי מכהן כמנהל המרכז האקדמי הישראלי בקהיר.

בשיתוף עם הוצאת כנרת, זמורה- ביתן, דביר. תשנ"ט 1999, 414 עמ', 77 ש"ח

לרכישה: כנרת, זמורה – ביתן, דביר