אברהם מלמד, רקחוֹת וטבחוֹת: המיתוס על מקור החכמות 

 

תולדותיו של המיתוס על המקור היהודי של החכמות והמדעים מראשיתו בתרבות ההלניסטית ועד ימינו נפרס בספר רקחוֹת וטבחוֹת, שהוא ההיסטוריה המקיפה הראשונה של נושא מרתק זה. 

המחבר עוקב אחר הופעתו של המיתוס לראשונה בתרבות ההלניסטית-הפגנית ובזו היהודית, דרך כתבי אבות הכנסייה בתרבות הביניימית הנוצרית, ובזו האסלאמית והיהודית, בתקופת הרנסנס, בראשית העת החדשה ובתקופת ההשכלה הכללית והיהודית ועד ימינו. בספר נפרסים הסיפורים והמסורות הכרוכים במיתוס על המקור היהודי של החכמות והמדעים, ונבחנת שלשלת הקבלה וההעברה שלהם בין הדורות ובין ארבע תרבויות: ההלניסטית-פגנית, היהודית, הנוצרית והאסלאמית. נבדקים המניעים שהביאו ליצירת הסיפורים והמסורות השונות של מיתוס זה והמטרות שהוא שימש – וביניהן ההצדקה ללימוד 'חכמות כלליות', 'חיצוניות' או 'יווניות' על ידי המשכיל היהודי. מש'מוכיחים' כי מקורו של כל הידע הפילוסופי והמדעי בתורה, הרי לימודם הופך להיות חלק בלתי נפרד של מצוות תלמוד תורה, בחינת השבת אבדה או גנבה. גם באסלאם ובנצרות שימש המיתוס לצרכים תאולוגיים אפולוגטיים. ולמרות שמתקופת הרנסנס החלו מערערים על תוקפו של מיתוס זה, ותופעה זו הגיעה לשיאה בהשכלה היהודית, הוא מעולם לא איבד את קסמו, ויש לו ביטויים שונים בתרבות היהודית והישראלית עד עצם היום הזה.

אברהם מלמד הוא פרופסור למחשבת ישראל בחוג לתולדות ישראל וראש הקתדרה ע"ש סר אייזק וליידי אדית וולפסון לחקר המורשת ההגותית היהודית באוניברסיטת חיפה. הוא פרסם עשרות מאמרים העוסקים בהיבטים שונים של המחשבה היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה, ובעיקר בתחומי המחשבה המדינית וההיסטוריה הרעיונית והתרבותית. מספריו: היהפוך כושי עורו: האדם השחור כ'אחר' בתולדות התרבות היהודית, 2002; על כתפי ענקים, 2003;The Philosopher-King in Medieval and Renaissance Jewish Political Thought, 2003

על העטיפה: איור מתוך כ"י ספרדי של מורה נבוכים לרמב"ם בתרגום שמואל תיבון מן המאה ה-14 (48-1347). הספריה המלכותית בקופנהגן, cod. Heb. 37, fol

יצא בסדרה: מחשבת ישראל.בשיתוף עם הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תש"ע 2010, 536 עמ', 118 ש"ח

להזמנות: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס