אלן מ' דרשוביץ, צדק מבראשית: עשרה מעשי אי צדק בדרך לעשרת הדיברות ולמשפט המודרני

דרשוביץ בוחן עשרה נרטיבים המופיעים בספר בראשית, סוקר לצדם את הפרשנויות שנתנו להם במרוצת הדורות ומוסיף את הערותיו והארותיו שלו ומעריך את פעולותיהם של הגיבורים המקראיים, כולל אלה של אלוהים.

בדיון המסכם על אי-הצדק של הספר הוא מראה כיצד התנהגותם הפגומה של גיבורי ספר בראשית היא שהובילה לעשרת הדיברות ולמושג צדק עמוק ועשיר בהרבה מזה שיכול היה להימסר על ידי קודקס חוקים בלבד.

צדק מבראשית שופע הומור ולהט כמו גם בקיאות ולמדנות רבה. כל אלה מקנים לסיפורי בראשית תובנה נוספת, חיות ורלוונטיות לימינו.

"עורך דין, מורה, פובלציסט, סופר ועתה גם חוקר מקרא. כל מה שאלן דרשוביץ כותב כדאי לקרוא… כמו כל ספריו ספר זה מעורר מחשבה ומעשיר".  

  אלי ויזל, חתן פרס נובל

 אלן מ' דרשוביץ הוא אחד מעורכי הדין המפורסמים בזמננו. הוא משמש מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת הרווארד ופעיל באגודות לזכויות האזרח וחירויות הפרט. הוא הגן על נאשמים מפורסמים כמו מייק טייסון, או. ג'יי. סימפסון, נתן שרנסקי וג'ונתן פולרד. ספריו השטן של הפרקליט ונקמה צודקת הופיעו אף הם בספרית מעריב.

בשיתוף עם הוצאת ספרית מעריב, תשס"ג 2003, 200 עמ', 89 ש"ח