גרשון גליל, ישראל ואשור

ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים…

כך מתאר מחבר ספר מלכים את סיומו של מצור סנחריב מלך אשור על ירושלים ואת היחלצותה בדרך נס מידי האויב שבא מצפון. עד כמה משקף התיאור המקראי הזה את השתלשלות האירועים לאשורם? ומה היה אופיים של היחסים בין אשור לבין יהודה וישראל במאות ט'-ח' לפה"ס?

בספרו ישראל ואשור גרשון גליל מוביל אותנו נדבך אחר נדבך בשחזור אירועי הימים הרחוקים ההם. במשך מאתיים השנים הנדונות בספר זה לא היו ממלכות ישראל ויהודה אויב מספר אחד של אשור ומעולם לא היו בגדר איום של ממש עליה. לעומת זאת, לישראל וליהודה היו היחסים עם אשור בעיה קיומית, עניין של חיים ומוות. האימפריה האשורית הביאה לקיצה של ממלכת ישראל, פגעה פגיעה קשה בממלכת יהודה, והפיצה עשרות אלפי גולים מישראל ומיהודה על פני המזרח התיכון כולו. למרבה האירוניה, במרבית התקופה הנדונה היו ישראל ויהודה בעלות ברית וסאליות נאמנות לאשור, ואף נעזרו בה במלחמותיהן נגד שכנותיהן, ובראשן ממלכת ארם דמשק. המחבר בוחן את היסודות שעליהם הושתתה מדיניות החוץ של הממלכות האלה ואת הגורמים שהביאו בסופו של דבר לשקיעתה ולנפילתה של ממלכת ישראל. ממלכה זו היתה שרויה בעימות אסטרטגי עם ממלכת דמשק במשך כמאתיים שנה, והמחבר מנסה לברר מדוע התמוטטה ממלכת ישראל דווקא לאחר שכרתה ברית שלום עם דמשק.

ד"ר גרשון גליל מכהן כראש החוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה. שימש עורך ומרכז של הסדרה עולם התנ"ך – פירוש מדעי למקרא, ופירסם עשרות מאמרים בכתבי עת שונים בארץ ובעולם. בין ספריו: מגילות היוחסין של שבט יהודה; פירוש מדעי לספר יהושע (בשיתוף עם יאיר זקוביץ); The Chronology of the Kings of Israel and Judah. כן ערך את הספר Studies in Historical Geography and Biblical Historiography (בשיתוף עם משה וינפלד).

זוכה בפרס יעקב בהט לספר העיון המקורי הטוב

בשיתוף עם הוצאת כנרת, זמורה- ביתן, דביר. תשס"א 2001, 184 עמ', 78 ש"ח

לרכישה: כנרת, זמורה – ביתן, דביר