אוריאל רפפורט, יוחנן מגוש חלב: מהרי הגליל אל חומות ירושלים 

 "המרד הגדול" של היהודים ברומאים, שבסופו נחרב בית המקדש השני, הוא אירוע מעצב בתולדות עם ישראל. על מרד זה ידועים פרטים רבים באופן יחסי, בפרט מחיבוריו של יוסף בן מתתיהו. אחת

יוחנן מגוש חלב – מהרי הגליל אל חומות ירושלים בא להאיר את דמותו של מנהיג זה, לחשוף את הידיעות השונות על אישיותו ועל קורות חייו, ולנתח את פעילותו במהלך המרד. הספר בוחן את השפעת הגליל על יוחנן, סוקר את היחסים בין הגליל לשלטון הרומאי, מתאר את פעילותו של יוחנן בגליל ואת הרקע להחלטתו לעבור לירושלים לאחר השתלטות הרומאים על הגליל, ודן בפעילותו של יוחנן בירושלים ובחלקו במרד. סיפור חייו של יוחנן שופך אור גם על החברה היהודית בת זמנו. לספר נוספו נספחים ובהם "ישו והגליל" ו"יוחנן מגוש חלב במקורות". זהו ניסיון ראשון לייחד תיאור נפרד לאישיותו של יוחנן, בפרט על רקע המעבר מהרי הגליל אל חומות ירושלים. הדמויות הבולטות בין מנהיגי המורדים הוא יוחנן מגוש חלב. יוחנן מוכר לנו טוב יותר מכל מנהיג אחר של המרד: הוא צמח בגליל, לחם בירושלים, נפל בשבי הרומאים, הובל בתהלוכת ניצחון ברומא, ונידון למאסר עולם עם עבודת פרך.

זוכה בפרס יעקב בהט לספר העיון המקורי הטוב

בשיתוף עם מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל. תשס"ז 2007, 204 עמ', 63.5 ש"ח

לרכישה: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל