קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה מתכבדת להזמינכם לערב עיון לרגל הוצאת הספר מאת ד"ר רונית מרזן רואה אור בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה בשיתוף פרדס הוצאה לאור
זוכה פרס בהט

תאריך האירוע

יום שלישי | 15 במאי 2022

שעת האירוע

18:00-14:00

מיקום האירוע:

אודיטוריום הכט, בניין ראשי, אוניברסיטת חיפה

הרשמה לאירוע

האב, הבן ורוח המהפכה
הצעירים והצעירות ב"אביב הערבי"

14:00–14:15 התכנסות
14:15–14:30 ברכות ודברי פתיחה

מנחת האירוע: ד"ר לילך ברק
פרופ' דפנה ארדינסט־וולקן, עורכת ראשית, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה
פרופ' שאול חורב, ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה וראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית אוניברסיטת חיפה

14:30–16:00 מושב ראשון: יחסי הגומלין בין הסדר הפטריארכלי לבין הצעירות והצעירים הערבים
יו"ר: פרופ' דרור זאבי, אוניברסיטת בן־גוריון וחבר בפורום לחשיבה אזורית
פרופ' עמליה סער, אוניברסיטת חיפה
ד"ר הראל חורב, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר רז צימט, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר מחמד ח'לאילה, אוניברסיטת חיפה

16:00–16:15 הפסקה

16:15–17:45 מושב שני: רשתות חברתיות, תרבות ואומנות – משקפים מציאות ומשפיעים עליה
יו"ר: פרופ' נועם למלשטרייך־לטר, הדיקן המייסד של בית הספר לתקשורת וראש מרכז החדשנות אוניברסיטת רייכמן
ד"ר מיכל יערי, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר ראויה ברבארה, סופרת ומרצה במכללת אורנים
גב' חנאן אבו-חסין, אומנית ומרצה בסמינר הקיבוצים
פרופ' אסד עזי, אומן ומרצה במדרשת בית ברל

17:45–18:00 דברי סיכום
ד"ר רונית מרזן, אוניברסיטת חיפה
המשוררת תופאחה סבא