עוזי אורנן, המילה האחרונה מנגנון התצורה של המילה העברית

ornan pic

פרופסור עוזי אורנן אינו זקוק להצגה: הוא בלשן עברי נודע שספריו ומאמריו הרבים נפוצו ונפוצים בקרב כל המעוניינים בבלשנות בכלל ובלשון העברית בפרט: החל בדקדוק הפה והאוזן האגדי, דרך רשימות לשון מתוקנת והלשון והחיים, תחביר העברית החדשה, המשפט הפשוט, נטיית הפועל בתרשימי זרימה, מילון המילים האובדות ועוד, ועד ספר זה, המילה האחרונה, שהוא סיכום בלשני בהיר לתצורת המילה העברית. הוא בנוי בצורה המאפשרת קריאה שוטפת בו, לפי סדר הפרקים מן הקל אל הכבד, אך הוא גם ספר-יעץ לכל בעיה במורפולוגיה הכללית והעברית של המילים בלשון: יצירת מילה על יסוד מילה קיימת, יצירת מילה על יסוד שורש ומשקל, קליטת מילים משפות לועזיות, דרכי קיצור מילים וצירופים, ועוד. תוכן עניינים מפורט ומפתח קל-גישה ינחו את המשתמש המבקש חומר קריאה בלשני מעניין והכוונה אל פתרון הבעיה המבוקשת. הספר מנסח בבהירות רבה את חוקי היצירה ואת חוקי הנטייה האמיתיים של המילים העבריות, ומראה עד כמה הם פשוטים ומדויקים, עד כמה מספרם מועט, ועד כמה הם מאפשרים אף ניסוח צורני מלא מותאם לתוכנות מחשב. תרשימי זרימה הערוכים בצורה מיוחדת נותנים תשובה מדויקת ומלאה לנטיית כל מילה, והם תחליף מלא, קל ונעים לכל "לוחות הפעלים" ו"לוחות השמות" ולכל הערות הדקדוק הפזורות במילונים, הנחשבים למכשיר הכרחי לכל דובר עברית כשהוא נזקק לנטייה מדויקת של שם או של פועל.

זוכה בפרס יעקב בהט לספר העיון המקורי הטוב

יצא לאור תשס"ג 2003, 228 עמ', 89 ש"ח

לרכישה: כתר ספרים