rona pic רונה ש' אבישר לואיס,ילדֵי קדם: מבט ארכיאולוגי על ילדים ויַלדוּת בארץ ישראל בתקופת המקרא

 ילדֵי קדם הוא חיבור פורץ דרך הבוחן ענף חדש בארכיאולוגיה של ארץ ישראל – עולמם של הילדים בתרבויות קדומות. על אף חשיבותו הרבה, כמעט שלא זכה ענף מחקרי זה ליחס במחקר העולמי בכלל והארצישראלי בפרט.
מפרסומים ארכיאולוגיים רבים עולה לכאורה שהילדים "נעדרים" מהאתר הארכיאולוגי ושהעולם התקיים במשך אלפי שנים ללא ילדים. אך ברור שאין הדבר כך וכי ילדים חיו ביישובים מסוגים שונים, גדלו והתחנכו, שינו ויצרו, עבדו, שיחקו ולמדו והטביעו את חותמם ההתנהגותי והחומרי באתרים הארכיאולוגיים השונים.
בעזרת מודל מחקרי חדש, השואב מידע ממקורות רבים ומגוונים ומתקופות שונות, מאפשרת לנו המחברת לצאת למסע מרתק בזמן אל אותם ילדי קדם בארץ ישראל, ומספקת לנו הצצה אל חייהם והיכרות עם סביבתם. הספר עוקב אחר מהלך חייהם של הילדים – מיום היוולדם, דרך גידולם, דרכי חינוכם והיחס אליהם בתרבויות שונות ועד למותם, ומראה כי בתרבויות המזרח הקדום ראו בילד, בגידולו ובהכשרתו לבגרות אבן יסוד.
ד"ר רונה ש' אבישר לואיס היא ארכיאולוגית ומשמשת עמיתת מחקר במכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן שבאוניברסיטת חיפה ועמיתת מחקר בכירה במכון אולברייט למחקר ארכיאולוגי. כמו כן היא מרצה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, בבית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג שבאוניברסיטה העברית ובמכללה האקדמית אונו.
זוכה בפרס יעקב בהט לספר העיון המקורי הטוב.
בשיתוף עם הוצאת ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תש"ף 2019, 312 עמ', 98 ₪.
להזמנות: ידיעות אחרונות-ספרי חמד