תמר סוברן, שפה ומשמעות: סיפור הולדתה ופריחתה של של תורת המשמעים

מהו הקשר המופלא שבין השפה, המחשבה והעולם? מהי משמעות? כיצד 'נושאות' המילים משמעות? על השאלות האלה מבקשת הסמנטיקה, מדע המשמעים, לענות. הסמנטיקה היא ענף ידע צעיר החוקר את הקשר בין המילים לעולם ואת זיקתן אל המחשבה. הספר שפה ומשמעות מזמין את הקורא להתוודע אל סיפור הולדתו של ענף ידע זה. הוא מציע לקורא מסע בעקבות תהליכים והתפתחויות בבלשנות ובמחשבה על השפה בעשורים האחרונים, ומתמקד בתיאור צמיחתה של הסמנטיקה הקוגניטיבית, כיוון החקירה התולה את משמעות המילים ואת אפשרות התקשורת הבין-אישית ביכולות הקוגניטיביות המשותפות לבני האדם.

הבלשנות של העשורים האחרונים הייתה לזירה מרתקת של חילופי רעיונות, של מלחמות ושל ניסיונות בלתי פוסקים לענות על השאלה: מה מאפשר לבני אנוש להתבטא, להיות מובנים ולהבין. הספר שפה ומשמעות מפלס לקורא דרך בין מחקרים ורעיונות. הוא מקשר בין כיווני מחשבה ישנים וחדשים, ודן בשאלת המשמעות בזיקתה אל הלוגיקה ואל הפילוסופיה של הלשון, בקשר שלה אל התחביר הגנרטיבי, אל הפסיכו-בלשנות ואל הפרגמטיקה הבלשנית וחקר השיח.

הספר פונה אל חוקרים וקוראים משכילים ששאלת המשמעות וחקר המשמעות מרתקים אותם. הוא פונה אל המתעניינים בפילוסופיה של הלשון, בבלשנות, בחקר הלשונות ובחקר הלשון העברית. העוסקים בלימודים קוגניטיביים, בתקשורת, בחקר המוח ובחקר הבינה המלאכותית ימצאו בספר זיקות אל תחומי העניין שלהם. הספר מציע לקורא מדריך להמשך הקריאה בשאלת הקשר המשולש והמופלא: שפה – מחשבה – עולם.

 זוכה בפרס יעקב בהט לספר העיון המקורי הטוב

יצא לאור, תשס"ז 2007, 210 עמ', 78 ש"ח

לרכישה: כתר ספרים