יצחק סמואל, פתולוגיה ארגונית: חייהם ומותם של ארגונים                   

"המשבר הפיננסי הבינלאומי הנוכחי מדגים כיצד מוסדות פיננסיים אדירים עלולים להתמוטט זה אחר זה כמו בניין קלפים"  הספר פתולוגיה ארגונית דן בהיבטים שונים של כשלים וליקויים ארגוניים, המסכנים את

  חייהם של ארגונים ואף גורמים לכִליונם.

 הספר מושתת על המושג "פתולוגיה" בהשאלה מתחומי הרפואה והפסיכולוגיה. הוא מסביר את מחזור החיים של ארגונים: לידתם, צמיחתם, שקיעתם ומותם. כמו כל היצורים החיים, גם ארגונים לוקים בחוליים שונים הפוגמים בתפקודם ובחוסנם ומאיימים על תוחלת החיים שלהם. הספר דן בתופעת התמותה של ארגונים ובגורמים המנבאים את סיכויי התמותה של ארגונים עסקיים ואחרים. על בסיס מודל לאבחון של כישלון ארגוני, שפותח על ידי המחבר,  הספר מנתח מִגוון רחב של תופעות פתולוגיות מסכנות חיים כגון פוליטיקה ארגונית, שחיתות ארגונית ופשיעה ארגונית. ספר זה מציג עובדות על הסיבות לנפילתם של ארגונים ומציע כיצד לאתר ולאבחן תסמינים של לקויות ארגוניות. פרקים שונים דנים בתהליכי שקיעה של ארגונים, במשברים ארגוניים ובקִבעונות ניהוליים, בתופעת ההישרדות של ארגונים כושלים ובתהליכי חיסול ופירוק של ארגונים גוססים.

"קשה להביא למהפך בארגון חולה אם אין יודעים מה יש לתקן, שכן הדבר דומה לטיפול במחלה ללא אבחון רפואי. פרופ' סמואל מספק את האבחון. המסגרת הדיאגנוסטית, שהספר מציע לגבי כשלים ארגוניים, מצדיקה לבדה את מחירו. פרופ' סמואל מוסיף ופורץ דרך חדשה בניתוח יסודי ומועיל של פתולוגיות ארגוניות, הצעדים שיש לנקוט לגביהן ומהות הנקודות שיש לאתר שלם טיפול במחלות ארגוניות אלה. ספר זה הוא ללא ספק יחיד במינו".

בשיתוף עם הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד, תש"ע 2010, 224 עמ', 98 ש"ח

להזמנות: ידיעות ספרים