זאב לוי, הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה

הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במחצית השנייה של המאה העשרים. מודגשות בו בעיות הרמנויטיות במחשבת זמננו הכוללות דיונים על היחס למסורת, על מעמדה של המיתולוגיה בפילוסופיה המודרנית ועל סוגיות הכרוכות בקשר בין תרגום ופירוש. בספר נבדקת גם ההשפעה של זרמי מחשבה חדשניים, כמו הסטרוקטורליזם והדקונסטרוקציה, על קידומה המדעי של ההרמנויטיקה במחשבה היהודית בת זמננו. פרק על 'הקריאות התלמודיות' של עמנואל לוינס, שהן הרמנויטיקה פילוסופית למופת, חותם את הספר.

ספר זה ממשיך את העיונים שבספר הרמנויטיקה מ-1986 שחלקו הראשון עסק בהרמנויטיקה של מחשבת חז"ל, רמב"ם וברוך שפינוזה, ושני חלקיו הבאים דנו בהרמנויטיקה הכללית של העת החדשה, החל מפרידריך שליירמאכר בראשית המאה התשע עשרה עד הדקונסטרוקציה בסוף המאה העשרים.

זאב לוי הוא פרופסור אמריטוס לפילוסופיה כללית ויהודית מודרנית באוניברסיטת חיפה. הוא פרסם 15 ספרים בעברית ובשפות אחרות בישראל ובחו"ל. ספרו האחר והאחריות: עיונים בפילוסופיה של  עמנואל לוינס הופיע בהוצאת מאגנס.

בשיתוף עם ההוצאה ע"ש י'ל מאגנס, תשס"ו 2006, 242 עמ', 89 ש"ח

לרכישה: הוצאת מאגנס