יצחק סמואל, ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים

ספר זה מציג בפני הקורא את הידע המדעי המעודכן בתורת הארגון. הספר דן במטרותיהם של ארגונים, משווה בין סוגי ארגונים, מתאר את המבנים שבאמצעותם הם פועלים, ומבאר את יחסי הגומלין שבינם ובין סביבתם. בספר מוצג ניתוח שיטתי של השפעות הטכנולוגי, התקשורת והתרבות על צביונם ועל תפקודם של ארגונים. הספר עוסק בסוגיות סמכות ושליטה, מתאר את שלבי ההתפתחות של ארגונים, מנתח את השינויים והחידושים הקורים בהם, את יחסי העוצמה ואת המאבקים הפוליטיים המתנהלים בתוכם וביניהם, וכן הוא דן בהערכת ההצלחה של ארגונים ובגורמיה.

פרופ' יצחק סמואל, כיום ראש המגמה ללימודים מתקדמים בסוציולוגיה ארגונית – יישומית החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, יועץ אקדמי של החטיבה למינהל עסקים וניהול כללי ביחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת חיפה ויועץ מדעי של הירחון "משאבי אנוש".

בשלושים שנות פעילותו המקצועית שילב הוראה והדרכה, מחקר עיוני ויישומי, כתיבה מדעית, פיתוח ארגוני וייעוץ מקצועי לארגונים.

בשיתוף עם הוצאת כנרת, זמורה- ביתן, דביר. תשס"ו 2006, 404 עמ', 112 ש"ח

לרכישה: כנרת, זמורה – ביתן, דביר