מיכאל שטראוס, רציה, רגש ושיפוט ערכי

באילו אופנים אדם נוקט עמדה כלפי סביבתו מבחינה רגשית ומבחינה רצונית? ספרו של הפילוסוף מיכאל שטראוס בוחן שאלה זו דרך הערכות מצויות כמו "יעיל", "מועיל", "מהנה", "צודק", וטיפוסים של ערכים, כמו תכלית, צורך ואידיאל. מה היחס בין ערכו הכספי של משהו לערכו משאר הבחינות? האם ניתן לעשות רדוקציה של תכונות ערכיות כגון מאור פנים של אדם, יופיו, או טעם טוב של מאכל, למושגים המקובלים במדעי הטבע? זה שדה הדיון.

על פי דעה רווחת האדם תכליתן; מעשיו אמצעים לתכליותיו; בתור תכליות משמשים סיפוקי צרכיו, ואילו את האמצעים קובע השכל. זה כל האדם. בתמונת אדם זו אין מקום לרצון ולרגש.

תמונה שונה מעיקרה עולה מספר זה. כאן נבחנות העצמאות והספונטניות של רכיביה השונים של האישיות. מודגש טבעם היצירתי של התבונה והדמיון. המחבר דן בהערכות ובערכים לא רק על פני הציר של חיוב ושלילה (טוב ורע) אלא גם בממדים אחרים. העימותים הערכיים בחיינו מתחוללים על רקע גורמים מרובים שאינם ניתנים למדידה או לרדוקציה.

מיכאל שטראוס, שהוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת חיפה, עוסק בסוגיות יסוד בפילוסופיה. בין ספריו: משמעות ונושאי משמעות. הוא העמיד תלמידים רבים ממשיכי דרכו בהגות ובמחקר. פרופסור שטראוס לימד גם באוניברסיטה החופשית של ברלין ובאוניברסיטת חבל הסאר בגרמניה. פרופ' מיכאל שטראוס הוא נכדו של מרטין בובר ובנו של המשורר אריה לודביג שטראוס.

בשיתוף עם הוצאת כנרת, זמורה- ביתן, דביר. תשנ"ח 1998, 404 עמ', 35 ש"ח

לרכישה: כנרת, זמורה – ביתן, דביר