מרתה ק. נוסבאום, צדק פואטי, הדמיון הספרותי והחיים הציבוריים

 מרתה נוסבאום, פרופסור בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת שיקגו, היא מן הפילוסופים המובילים היום בעולם. בספרים הרבים פרי-עטה הצליחה לשלב באופן מרתק בין תחומי התמחותה השונים: לימודים קלאסיים, ספרות, פסיכולוגיה מוסרית, פילוסופיה ומשפטים.

בספרה צדק פואטי היא פונה לא רק למומחים בספרות או בפילוסופיה, אלא גם לקהל המשכיל המתעניין ביחס שבין ספרות לבין מוסר ומשפט. לטענתה, קריאת רומנים מפתחת רגישות מוסרית אצל הקוראים, ולכן היא בגדר אמצעי חינוכי רב-עוצמה. קוראים וקוראות המוכנים 'להיכנס' לנעליהם של גיבורי הרומן ולדמיין את עצמם במצבם של הגיבורים, ייטיבו לעשות כן גם בחיים הממשיים, דהיינו: הם יבינו טוב יותר את זולתם ויפתחו גישה סימפתטית ומתחשבת כלפיהם. מן הראוי אפוא, לדעת נוסבאום, להכליל קריאת רומנים בתוכנית הלימודים של בתי הספר למשפטים, כדי שהמערכת המשפטית לא תהיה נוקשה, מנותקת ומנוכרת, אלא 'אנושית' ורגישה לנסיבות המיוחדות של כל איש ואישה.

ספר זה מופנה לקהל קוראים מגוון: המתעניינים בספרות ימצאו בו ניתוחים עשירים ומקוריים של דיקנס, פורסטר ואחרים. המתעניינים בפילוסופיה יאותגרו לחשוב על טבעם ועל חשיבותם המוסרית של סימפתיה, רחמים וצדק. המתעניינים במשפט יגלו רעיונות מפתיעים בנוגע לחשיבות החינוך הספרותי לעורכי דין ולשופטים. כולם ייהנו מכתיבה בין-תחומית במיטבה. 

פרופסור דניאל סטטמן, אוניברסיטת חיפה

בשיתוף עם הוצאת ספרית מעריב, תשס"ד 2004, 198 עמ', 84 ש"ח