יצחק סמואל, המשחק הפוליטי: עוצמה והשפעה בארגונים

המשחק הפוליטי מתאר ארגונים לכל סוגיהם – מפעלים, בנקים, מפלגות, בתי חולים, אוניברסיטאות, משרדי ממשלה ואחרים. – כזירות התגוששות, שבמסגרתן מתנהלים, מאבקים פוליטיים בין בעלי עניין שונים (כגון בעלים, מנהלים, עובדים) לשם קידום מטרותיהם. הספר ממשיל את הפוליטיקה הארגונית לעולם הספורט, שבו מתנהלות תחרויות ונערכים מאבקים במתכונת של משחקים. באופן דומה, המשחקים הפוליטיים למיניהם מתנהלים בין "שחקנים" ארגוניים המפעילים את עוצמתם כלפי מתחריהם ויריביהם במטרה לעצב דפוסי התנהגות הרצויים להם, להשפיע על החלטות ארגוניות, ובכך להבטיח לעצמם יתרונות וטובות הנאה. הספר מנתח את תופעות העוצמה בחברה האנושית ואת מקורותיה וביטוייה בחיים הארגוניים פרקי הספר דנים בפוליטיקה בין-אישית, בפוליטיקה בין- קבוצתית, בפוליטיקה בין ארגונית ובפוליטיקה ניהולית. כמו כן מוצגים בספר טיפוסים אופיינים של משחקים פוליטיים המתנהלים במציאות הארגונית.

פרופ' יצחק סמואל, כיום ראש המגמה ללימודים מתקדמים בסוציולוגיה ארגונית – יישומית החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, יועץ אקדמי של החטיבה למינהל עסקים וניהול כללי ביחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת חיפה ויועץ מדעי של הירחון "משאבי אנוש". בשלושים שנות פעילותו המקצועית שילב הוראה והדרכה, מחקר עיוני ויישומי, כתיבה מדעית, פיתוח ארגוני וייעוץ מקצועי לארגונים.

בשיתוף עם הוצאת כנרת, זמורה- ביתן, דביר. תשס"ב 2002, 344 עמ', 82 ש"ח

לרכישה: כנרת, זמורה – ביתן, דביר