אהרן קומם, האופל והפלא: עיונים ביצירתו של דוד פוגל

לאחר הגלגולים הרבים שעברו על כתביו של פוגל, עד להתגלותו מחדש בשנות השישים והשלמת ההיכרות עם יצירתו בשנות השמונים (לעבר הדממה, ספר שיריו השני, ראה אור ב-1983; הרומן חיי נישואים נדפס מחדש ב-1986; ואסופת דברי הפרוזה תחנות כבות – ב-1990) ראוי פוגל ששירתו והפרוזה שלו ייבחנו על היבטיהם השונים, במלוא היקפם.

 חשיבותו של פוגל היא בהיותו אלטרנטיבה. פוגל הוא משורר המעמיד מכלול פיוטי, עולם אסתטי שיש לו קווי היכר משלו – הן באשר לתבנית האליפטית שגיבש לעצמו, והן בדרך שבה התמודד עם האימה הקיומית, ולעיתים אף הדביר אותה. הניגון החופשי והעצור, הדיוק בהצגת הסיטואציה השירית, מיעוט היסוד הסיפורי, ההתרחקות מרטוריות ומפאתוס, הנימה הפסימית והתהייה על המצב האנושי – כל אלה, בהשתלבותם, ראויים שיובאו בחשבון על ידי כל משורר.

הספר שלפנינו מציג בפני הקורא את אבני הפסיפס המרכיבות את תמונת עולמו של פוגל, שהיא הרבה יותר מגוונת ומורכבת מן המקובל על דעת רוב המבקרים. בתחום הסיפורת העברית פוגל מרחיב את ההתמודדות עם עולם הארוס – למן יחס קליל ומשועשע בנובלה 'בבית המרפא' וחישוף יחסים סאדו-מאזוכיסטיים, שבגבול הטירוף, ברומן חיי נישואים, ועד ליצירת הפרוזה האחרונה שלו, 'נוכח הים', שבה הוא מגיע לגיבוש מופתי של פרוזה רהוטה ופיוטית, הפורשת בפנינו עלילה רבת-תעתועים, שאין בה מנצחים.

האסתטיציזם של פוגל מעמיד את היצירה העברית ואת הביקורת לפני אפשרויות ובעיות חדשות, לא פשוטות. ההתמודדות עם עולמו מחייבת האזנה, לא ציות; התייחסות, לא העתקה.

אהרן קומם הוא פרופסור לספרות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הוציא לאור את ספר השירים השני של פוגל (לעבר הדממה, 1983) וכן את המהדורה השלמה של שירי פוגל (כל השירים, 1998). פרסומיו כוללים עשרות מאמרים על מספרים ומשוררים, כמו גם קובץ של סיפוריו היידיים של יעקב שטיינברג מזה, וקונקורדנציה לשירים שמכבר של אלתרמן (יחד עם י' בן-טולילה) מזה. כמו כן פירסם אהרן קומם שבעה ספרי שירה ותרגום ל'המלך ליר' של שקספיר.

 בשיתוף עם הוצאת כנרת, זמורה- ביתן, דביר. תשס"א 2001, 288 עמ', 82 ש"ח

לרכישה: כנרת, זמורה – ביתן, דביר