שחר ליפשיץ, הידועים בציבור: בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה

במשפט הישראלי "ידועים-בציבור" הוא כינוי כולל לבני זוג שהיחסים ביניהם דומים ליחסים שבין בני זוג נשואים, אך הם אינם נחשבים לנשואים מן הבחינה המשפטית. בספר זה בוחן ד"ר שחר ליפשיץ את דיני הידועים-בציבור מנקודת מבט אזרחית כוללת שאיננה ממוקדת דווקא בייחודיות הדין בישראל, ומבהיר כי ניתן להציג עמדה ביקורתית על המגמות הקיימות בישראל לא רק מנקודת מבט דתית, שמרנית ומוסרנית אלא גם מנקודות מבט חוזית, ציבורית, פלורליסטית ומגדרית, הגם שאלה נחשבות לנקודות מבט אזרחיות מערביות בעלות גוון ליברלי. כמו כן ד"ר ליפשיץ חושף תחומים שונים שבהם טבועה במוסד הידועים-בציבור מגבלה בסיסית המכבידה מאוד על תפקודו. במובן זה הוא מחדד את הצורך בכינון נישואים אזרחיים בישראל ושולל טענה הנשמעת מפעם לפעם, שההכרה הנרחבת בזכויות ידועים-בציבור מייתרת את הצורך להיאבק על כינונם של נישואים אזרחיים. יתרה מזו, חסרונותיו של מוסד הידועים-בציבור מבהירים את הצורך לעצב תחליפי נישואים שישמשו חלופה הולמת למוסד הידועים-בציבור. מכאן נובעת ההמלצה לכונן בישראל מרשם זוגיות ולהסדיר את דיניו כך שיהפוך את הרישום בו לתחליף נישואים טוב יותר מן התחליפים האזרחיים הקיימים.

ד"ר שחר ליפשיץ הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. הוא חוקר ומלמד דיני חוזים ודיני משפחה ופרסם מאמרים רבים בנושאים אלה. לצד עבודתו המחקרית, פועל ד"ר ליפשיץ גם בזירה הציבורית והוא חבר בכמה ועדות העוסקות בהיבטים שונים של דיני המשפחה. הוא נמנה עם יוזמי הרעיון של מרשם הזוגיות ושותף בהכנת הצעת חוק ברית הזוגיות.

 זוכה בפרס יעקב בהט לספר העיון המקורי הטוב

יצא בסדרת משפט וחברה

בשיתוף עם הוצאת נבו. תשס"ה 2005, 474 עמ', 600 ש"ח

לרכישה: נבו הוצאה לאור