יעקב ידגר, הסיפור שלנו: הנרטיב הלאומי בעיתונות הישראלית

הסיפור שלנו הוא הסיפור ש"אנחנו" הקולקטיב היהודי בישראל, מספרים על עצמנו באמצעות סוכני התרבות שלנו. זהו סיפור שמגלם עבורנו את תמצית זהותנו הקולקטיבית, ובמידה לא מבוטלת גם מבהיר מהו "הסיפור שלנו"תוך הצעת הסברים אפשריים להבנת התפתחותה של התרבות הפוליטית בישראל.

יעקב ידגר מתחקה בספר זה אחר גלגוליו של הנרטיב הלאומי, כפי שהוצג במאמרי המערכת ובטורים האישיים של האליטה העיתונאית מאז מלחמת ששת הימים. הוא מתמקד בפרשנות העיתונאית של חמישה אירועים קריטיים בהוויה הקולקטיבית הישראלית- מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון, החתימה על הסכם אוסלו ורצח יצחק רבין – ומשחזר את הבניית המציאות כפי שהיא באה לידי ביטוי בעולם הסמלים, הדימויים והמיתוסים העומדים ביסוד ההצגה העיתונאית-פרשנית את המציאות. "הסיפור שלנו" הוא ביסודו סיפור המתעדכן ומתפתח לאורך השנים; זהו סיפור היטלטלות בין שני קטבים: בין התבדלות לאוניברסליות, בין הסתגרות לפתיחות, ובין קידוש האחדות לבין ציפייה לשלום.

ד"ר יעקב ידגר הוא מרצה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר-אילן. מחקריו עוסקים בסוגיות של תרבות פוליטית, לאומיות ואתניות, זהות קולקטיבית ופוליטיקה ותקשורת בישראל.

בשיתוף עם פרדס הוצאה לאור, תשס"ד 2004, 264 עמ', 72 ש"ח

לרכישה: פרדס הוצאה לאור