אברהם עוז, התיאטרון הפוליטי: הסוואה, מחאה, נבואה

המונח תיאטרון פוליטי, לפי אברהם עוז, מסגיר, כביכול "אזרחות" כפולה בממלכת המושגים: דומה שזהותו מפוצלת ונאמנותו נחלקת בין התחום האסתטי והתחום הפוליטי. ושמא אינו אלא גיס חמישי של אמני התיאטרון בשדה הקרב הפוליטי, או (גרוע מזה) ביטוי לנחת זרועם הארוכה והסמויה של הפוליטיקאים בהיכלי האמנות? כל אחת מנקודות הראות הללו עלולה לעורר חשדנות ואי אמון כלפי יציר-הכלאיים הזה, המאיים על קו ההפרדה המקודש שבין אמנות ומציאות.

המחבר מבקש להתיר את חוסר הבהירות האופף תופעה נפוצה זו, אגב יצירת כלים ביקורתיים והיסטוריים לבחינתה. הספר מתפרס על פני יריעה רחבה, היסטורית וגיאוגרפית, ותוך ניתוח ביקורתי מעמיק ויסודי הוא מספר בבהירות את תולדותיה של עלילה מרתקת ורבת מתח: פרשת האהבה והשנאה שבין התיאטרון והפוליטיקה מאז יוון העתיקה ועד ישראל בת זמננו. אף שהתיאטרון הפוליטי נפוץ בכל עת ובכל מקום, מפתיע עד מה מעטים הספרים הממצים את מגוון היבטיו באורח כולל.

ספר זה בא להציע תשובה לפער הזה.

אברהם עוז הוא פרשן שקספיר בעל שם עולמי. בצד ספריו ומאמריו הרבים על שקספיר, מארלו ובני דורם, תירגם לעברית מחזות ואופרות מאנגלית ומגרמנית, פרי עטם של שקספיר, ברכט, פינטר, הומפרדינק ורבים אחרים.

בשיתוף עם הוצאת כנרת, זמורה- ביתן, דביר. תש"ס 2000, 380 עמ', 87 ש"ח

לרכישה: כנרת, זמורה – ביתן, דביר