מנחם רוזנר ושלמה גץ, הקיבוץ בעידן של שינויים

ספר זה הוא ניסיון לבחינה וניתוח מחקרי רב צדדי של תהליכי שינוי שהתרחשו ומתרחשים בקיבוצים רבים מאז סוף שנות השמונים. הצעות השינויים הועלו ברובן בעקבות המשבר הכלכלי החריף אשר פקד את התנועה הקיבוצית אחרי תקופת גאות ממושכת. למשבר הכלכלי התלוו תופעות משבריות גם בתחומים חברתיים, דמוגרפיים ורעיוניים.

הספר מבוסס על ניתוח שיטתי של ממצאי המחקרים הרבים שנערכו, מאז תחילת המשבר, במכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה ובמוסדות מחקר אחרים.

תוצאות השינויים נבחנו על ידי ניתוח ההתפתחות הכלכלית והדמוגרפית של הקיבוצים במחצית הראשונה של שנות התשעים. נבדקה גם השפעת השינויים על הזדהות החברים עם הקיבוץ ועל שביעות הרצון שלהם.

ניתוח הדינמיקה הפנימית של תהליכי השינוי מאפשר להצביע על תרחישים אפשריים שונים לגבי התפתחות של קיבוצים שונים, הגם שאין אנו מתיימרים לנבא את העתיד. התרחישים מהווים אפשרויות סבירות, אם לא הכרחיות. אנו מאמינים שחברה המודעת לעצמה, והמבינה את האפשרויות הפתוחות בפניה, יכולה גם לבחור בדרך הנראית לה. (מתוך ההקדמה)

מנחם רוזנר – הוא חבר קיבוץ רשפים, פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה וראש המכון ללימוד וחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי באוניברסיטת חיפה. פרסם ספרים רבים בעברית ובאנגלית ומאמרים מדעיים רבים בתחומי חקר הקיבוץ, הדמוקרטיה וחקר הניכור. כיהן בעבר כיו"ר האגודה הסוציולוגית הישראלית.

שלמה גץ – הוא חבר קיבוץ גדות, בעל תואר שני בסוציולוגיה וחוקר במכון ללימוד וחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי. חוקר מזה מספר שנים את השינוי בקיבוץ, ופרסם מספר מאמרים בנושא בעברית ובאנגלית.

 בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרית פועלים. תשנ"ו 1996, 254 עמ', 59 ש"ח

לרכישה: הוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרית פועלים