מירי טלמון, בלוז לצבר האבוד: חבורות נוסטלגיה בקולנוע הישראלי

ספר זה עוסק בחבורה הצברית המיתית – חבורת הילדים, המתבגרים, החלוצים והלוחמים – ובתפקודי הנוסטלגיה בקולנוע הישראלי הפופולרי. הוא מתמקד בקולנוע הישראלי הפופולרי מתוך הנחה, שהנוסחה הקולנועית המצליחה, המאומצת בחום על ידי קהליה ומשמשת מודל לחיקוי ולווריאציה, היא בסיס לניתוח מיתי של התרבות. המעקב אחר סיפורה של החבורה בקולנוע הישראלי מעלה סיפור נוסף: סיפור גלגוליו של הצבר, סיפורה של גבריות מיתית כתשתית לזהות העברית המתעצבת, ומשבר הגבריות "ההולכת לאיבוד" כסימפטום של משבר זהות קיבוצי עמוק בעשורים האחרונים של הקיום הישראלי. לצד הצבר האלטרואיסט וההרואי, צומח מיתוס עממי חלופי: הצבר הקונדס, מותח המתיחות, ה"אנטי-פראייר". הספר מתמקד במיתולוגיה עממית זו של הצבר הקולנועי, ועוקב בתוך כך אחר השיח על זהות קיבוצית בקולנוע הישראלי משנות השישים לתוך שנות התשעים, שנים שבהן מומרת החבורה בזוגיות הרומנטית ובמשפחה, כביטוי לכמיהה לשלום ולנורמליזציה, לחיים פרטיים בד' האמות של החדר האינטימי.

מירי טלמון חוקרת תרבות פופולרית, תרבות ישראלית, קולנוע וטלוויזיה. מלמדת באוניברסיטה הפתוחה, בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, ובחוג לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב.

 בשיתוף עם למדא-הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, תשס"א 2001, 320 עמ', 112 ש"ח

להזמנות: למדא-הוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה