חיה שחם, הדים של ניגון: שירת דור הפלמ"ח וחבורת "לקראת" בזיקתה לשירת אלתרמן 

ההשפעה הספרותית היא נושא מאתגר ורב פנים, אשר לא זכה לדיון נרחב במחקר המודרני של הספרות העברית החדשה.

שירת אלתרמן, לעומת זאת, היא נושא שהירבו לחקרו כמעט מכל היבט אפשרי. החיבור בין השניים הוליד את הספר שלפנינו, המציע זווית התבוננות אחרת בשירת אלתרמן, הזווית ההשוואתית.

הספר בוחן את הזיקות המגוונות שבין שירת הדור הצעיר של שנות הארבעים וראשית שנות החמישים ובין שירתו של מי שנחשב כמשורר הבולט והנערץ ביותר בתקופה האמורה, וכמקור בלתי נדלה של השראה.

לצד הניסיון לחשוף את ה"אנטומיה" של תופעת ההשפעה הספרותית באמצעות מערכת הזיקות בין אלתרמן לדור המשוררים הצעירים בכללו, מוארים בספר בהרחבה גם תהליכי התגבשות יצירתם של שלושה משוררים ספציפיים בולטים – אמיר גלבוע, חיים גורי ודוד אביטן – המזוהים עם החבורות הספרותיות העיקריות שפעלו בתקופה המשמשת כמסגרת זמן למחקר זה.

בספר נבחנת ההשפעה הספרותית מהיבטים מגוונים, ומוצעות בו לראשונה אמות מידה שיטתיות לבדיקת גווני ההשפעה ודרגותיה. תוך כדי כך מוארת כאן באורח מפורט אחת התופעות המרתקות והמסקרנות בתולדות השירה העברית החדשה.

ד"ר חיה שחם היא מרצה בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. מחקריה בתחומי הספרות העברית החדשה התפרסמו בכתבי עת ובקבצים שונים. ערכה ביחד עם פרופ' חיים שוהם את ספר "גנזים" (ו').

בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרית פועלים. תשנ"ז 1997, 278 עמ', 65 ש"ח

לרכישה: הוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרית פועלים